Opdrachtgevers  

 

 


OVER CHOIZES


Wat kan Choizes voor u betekenen? Samen op zoek naar het beste eindresultaat tegen een zo gunstig mogelijk prijs waarbij doelstelling moet zijn dat er 3 winnaars zijn. U, Choizes en de leverancier. Streven van Choizes is een relatie opbouwen met een lange termijn visie. Iets kan altijd goedkoper, maar als dan blijkt dat de kwaliteit daar dan voor moet wijken dan is de relatie vaak toch van korte duur. Vandaar ook dat er gewerkt wordt met een vaste groep leveranciers die weten welke kwaliteitseisen er gesteld worden. Keuze is vooral afhankelijk van soort werkzaamheden en de levertermijn die wenselijk is.

Choizes is dus een bedrijf dat ingeschakeld kan worden indien u op zoek bent naar produktiemogelijkheden op het grafisch gebied. Dat kan een leaflet zijn, een boek, agenda's, kalenders, (vouw-)dozen of iets anders dat gedrukt moet worden. Buiten het produktiedeel kan Choizes u ook helpen bij het ontwerp of bedenken van een actie door het inschakelen van andere specialisten die vaak ook freelance werken en om die reden ook budgettair interessant zijn. Gezamenlijk kunnen wij de klant een betaalbaar totaalpakket leveren die vaak toch vele procenten onder de gangbare prijs liggen.

© choizes.nl 2007 |  Disclaimer